Fotokronika 2013

Další události dle kalendářních roků : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

imgDne 8. listopadu proběhlo na obecním úřadě další vítání občánků. Protože ze čtyř pozvaných jedna holčička onemocněla a jeden chlapeček (resp. rodiče) se nedostavil, měli jsme na slavnosti děti jen dvě.

Fotogalerie

imgNa závod přišlo celkem 55 běžců a běžkyň. Z toho 25 dětí, nejmladším běžcem byl 24 měsíců starý Přemysl Otakar Chaloupka. Nejsilnější kategorií co do počtu účastníků byla kategorie nejmladších dětí do 7 let.

Fotogalerie

imgDne 31. 8. 2013 za krásného slunečného počasí pořádala Školská rada při ZŠ a MŠ Kájov ve spolupráci s Dobrovolnými hasiči Kájov Prázdninové loučení a Dětský den.

Fotogalerie

img21. června 2013 byli pověřeným zastupitelem, členem obecní rady Davidem Cimlem přivítáni čtyři noví občánci - na společném fotu zleva: Filip Mareček, Natálie Pišlová, Ján Šlapáček a Linda Trhlínová.

Fotogalerie.

imgOslava 750 let Kájova začala dopoledne v deset hodin. Hasiči předvedli pro děti požární zásah malého rozsahu. Ty se na hřišti vydováděly v různých soutěžích, ...

Fotogalerie.

imgV pátek 7. června proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků.

Fotogalerie.

img1. a 2. června byl vyhlášen na mnoha místech republiky nejvyšší povodňový stupeň. Nejhorší byla situace v Jihočeském kraji, kde voda protrhla provizorní hráz na rybníku Jordán v Táboře a přetekla i hráz v Husinci na Prachaticku.

Fotogalerie.

imgV úterý 30. dubna 2013 uspořádali Dobrovolní hasiči Kájov v odpoledních hodinách tradiční ruční stavění májky. Zároveň se konala večerní procházka s lampiony.

Fotogalerie.

imgVítání občánků 1. března 2013

Fotogalerie.