Fotokronika 2016

Další události dle kalendářních roků : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

imgLetošního prvního ledna se vypravili kájovští obyvatelé do Boletic, aby se setkali se svými novými spoluobčany. Boletice jsou od 1. 1. 2016 součástí naší obce (desátou částí).

Fotogalerie

imgČlenky spolku Radost pro všechny, z. s., uspořádaly dne 7. 2. 2016 dětský karneval. Prostory poskytla základní škola. Program již 10. ročníku tentokrát připravil klaun Hugo a jeho přátelé.

Fotogalerie

imgPrvní vítání občánků Kájova letos proběhlo 18. března. Rodiče Kubíčkovy a Fišerovy s děvčátky Klaudií a Zuzanou představila matrikářka Libuše Semecká Mgr. Lence Augustinové.

Fotogalerie

imgV sobotu 2 .4. uspořádal zapsaný spolek Radost pro všechny první ze série čtyř pochodů „Okolo Kájova“. Smyslem této akce je ukázat obyvatelům Kájova, že v okolí jejich bydliště je plno krásných a zajímavých míst.

Fotogalerie

imgDruhé vítání občánků proběhlo již 1. dubna. Rodiče Terezie Pěstové, Martina Kroupy, Tei Švarcové a Ondřeje Doubka přišli představit své potomky na obecní úřad.

Fotogalerie

imgV sobotu 7. 5. 2016 se uskutečnil 2. ročník Kájovské traktoriády. Organizátoři závodu Dobrovolní hasiči Kájov a spolek Radost pro všechny, z. s. letos připravili náročnější trať pro závodníky a bohatší doprovodný program pro děti.

Fotogalerie

imgV sobotu 4. 6. 2016 u příležitosti Dne dětí uspořádaly Ženy pro Kájov a TJ Sokol Kájov za finanční podpory obce Kájov den plný pohádkových bytostí. Počasí všem 186 dětským účastníkům přálo, a tak se v pohádkovém lese mohly potkat s mnoha pohádkovými bytostmi.

Fotogalerie

imgPoslední červnovou sobotu pozval spolek Radost pro všechny občany Kájova i další turisty na druhý pochod kolem Kájova. Naším cílem byla kaple svatého Wolfganga v Kladenském Rovném.

Fotogalerie

imgTřetí vítání občánků proběhlo v úterý 28. června. Rodiče Kateřiny Jitky Šetkové, Ireny Opelkové, Antonína Makovce a Ondřeje Stanko představili své ratolesti zastupitelce obce Mgr. Lence Augustinové.

Fotogalerie

imgV sobotu 8. srpna proběhl za podmračeného počasí na hřišti TJ Sokol Kájov 17. ročník hasičské soutěže v požárním útoku „O pohár starosty obce Kájov“

Fotogalerie

imgV sobotu 17. 9. pořádala obec Kájov ve spolupráci se zapsaným spolkem Radost pro všechny zájezd do německého Legolandu.

Fotogalerie

imgV pátek 30. září se konalo letošní čtvrté vítání nových občánků. Manželé Trhlínovi přišli představit dvojčata Evu a Olívii, manželé Kortišovi dceru Nelu. V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy.

Fotogalerie

imgV pátek 21. října se konalo letošní páté vítání nových občánků. Manželé Beranovi přišli z Křenova s dcerou Stellou, Slavíkovi ze Starých Dobrkovic s dcerou Annou, Berkovi ze Starých Dobrkovic se synem Antonínem, Štindlovi z Kájova se synem Jaromírem, rodiče Izabely Herzogové přišli z Mezipotočí.

Fotogalerie

imgV pátek 4. listopadu proběhlo už šesté vítání nových občánků. Ze Starých Dobrkovic dorazili rodiče Nikoly Lerche a Jany Rychtarové, z Kájova manželé Klímovi se synem Tomášem, z Novosedel manželé Neuberkovi s dcerou Vandou.

Fotogalerie

imgV pátek 25. 11. 2016 bylo v naší obci za účasti zástupců obce Kájov, Nadace ČEZ, TJ SOKOL Kájov, ZŠ A MŠ Kájov, společnosti ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. jako zhotovitele a příznivců sportu otevřeno nové multifunkční sportovní hřiště.

Fotogalerie

imgV pátek 25. listopadu proběhlo už sedmé vítání nových občánků. Rodiče dětí Sofie Pišlové, Justýny Žákové, Terezy Povalačové z Kájova a Nely Rehbergerové z Kladného byli pozváni k setkání s představiteli obce.

Fotogalerie

imgV pátek 16. prosince 2016 proběhlo v tom roce poslední, osmé vítání nových občánků Kájova. Rodiče třech chlapců Davida Lanči, Sebastiána Orose, Petra Zimmermanna – všichni z Novosedel - byli pozváni k setkání s představiteli obce.

Fotogalerie