Fotokronika 2018

Další události dle kalendářních roků : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018, 2019

img Na Štědrý den 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie sehrály kájovské děti představení „Živý betlém“, které nacvičily s řádovými sestrami sv. Kříže.

Fotogalerie

img V sobotu před třetí adventní nedělí 15. prosince se kájovští občané ocitli v pohádce. Do Kájova přijela na koni Popelka, kterou všichni se zvonečky doprovodili k rozsvícenému vánočnímu stromečku.

Fotogalerie

img 12. prosince proběhla v boletickém kostele sv. Mikuláše celorepubliková akce „Česko zpívá koledy“, při které si rodiče s dětmi zanotovali vánoční písně.

Fotogalerie

img Základní umělecká škola ve spolupráci se Základní školou v Kájově uspořádala 10. prosince předvánoční koncert v kostele sv. Mikuláše v Boleticích.

Fotogalerie

img Obecní úřad je průběžně kontrolován. V měsíci prosinci jej navštívil hned dvě kontroly, Mikuláš s čerty a brzy po nich také Lucky.

Fotogalerie

img V neděli 2. prosince 2018 se v obci Kájov rozsvítil stromeček, pod kterým zazpívaly děti z Mateřské a Základní školy v Kájově.

Fotogalerie

img Setkání kájovských důchodců proběhlo v pátek 30. listopadu 2018 v kájovském Konibaru. Vystoupily děti z mateřské a základní školy, Duo Kamélie a k tanci a poslechu zahráli Kameňáci.

Fotogalerie

img Ve čtvrtek 8. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kájov.

Fotogalerie

img Dne 11. listopadu 2018 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kájově konalo divadelní představení o svatém Martinovi.

Fotogalerie

img V neděli 28. října 2018 navštívil Základní školu v Kájově pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk a k výročí vzniku 100 let republiky zasadil lípu na školním dvoře.

Fotogalerie

img 6. slavnostní vítání nově narozených dětí se konalo v pátek 9. 11. 2018 v obřadní síni Obecního úřadu v Kájově. Čtyři holčičky přivítaly jen o pár let starší děti z naší mateřské školy, které maminkám zazpívaly a předaly kytičku.

Fotogalerie

img V pátek 2. 11. 2018 proběhlo letošní 5. vítání nových kájovských občánků. Do naší pamětní knihy se zapsali rodiče tří chlapečků a jedné holčičky.

Fotogalerie

img Dne 26. 10. 2018 zástupkyně obce přivítaly do života nové kájovské občánky. Přivítáni byli dvě holčičky a jeden chlapeček. O vystoupení se postaraly děti z Mateřské školy Kájov.

Fotogalerie

img Cílem 10. pochodu z cyklu Kolem Kájova (15. 9. 2018), bylo méně známé území bývalého boletického vojenského prostoru, místo, kde se nacházejí mohyly a žárové hroby z halštatsko - laténského období.

Fotogalerie

img Jednou z neopomenutelných událostí v obci Kájov je soutěž v požárním sportu nazvaná"O pohár starosty obce Kájov" Letos jsme se mohli zúčastnit již jejího 19. ročníku.

Fotogalerie

img Kájovská desítka je tradiční běžecký závod, který se již po šesté konal v neděli 9. 9. 2018. Celkem běželo v dětských kategoriích 71 dětí, nesoutěžní běh na 4 km absolvovalo 33 účastníků a hlavní závod na 10 km běželo 32 běžců.

Fotogalerie

img Již 18. ročník setkání heligonkářů se konal v sobotu 8. 9. 2018 v Kájovském Konibaru. Zahráli zde čeští a rakoušští muzikanti.

Fotogalerie

img V sobotu 1. 9. 2018 proběhlo v Kájově rozloučení s létem. Školská rada za pomoci dobrovolných hasičů z Kájova uspořádala stezku odvahy, kterou, i když nepřálo počasí, zdolalo dost odvážlivců.

Fotogalerie

img 22. 6. 2018 proběhlo v pořadí 3. vítání nových kájovských občánků. I tentokrát to bylo velice příjemné setkání generací.

Fotogalerie

img 15. června 2018 proběhlo další vítání dětí. Také tentokrát měly zástupkyně obce Kájov možnost za příjemných okolností seznámit se s novými občánky Kájova.

Fotogalerie

img Dne 8. června 2018 proběhlo letošní 1. vítání občánků. Zástupci obce přivítali do života v Kájově děti narozené ke konci loňského roku.

Fotogalerie

img Ve čtvrtek 21. června 2018 měli rodiče dětí ze Základní umělecké školy při ZŠ Kájov možnost přesvědčit se o tom, co vše se jejich dítka v průběhu školního roku naučily. V kostele sv. Mikuláše v Boleticích totiž proběhl závěrečný koncert umělecké školy.

Fotogalerie

img V pondělí 30. 4. 2018 se od 16.00 konal II. slet kájovských čarodějnic. Po splnění všech připravených úkolů, odnesly malé čarodějnice figurínu čarodějky „odsouzenou k upálení“ na náves k májce. Zde potom pomohly místnímu Sboru dobrovolných hasičů ozdobit máj.

Fotogalerie

img V sobotu 21. 4. 2018 uspořádal zapsaný spolek Radost pro všechny další z brigád na úpravu okolí boletického kostela. Sešlo se nás 25. Ne všichni jsou členy našeho spolku, avšak stále přibývá nadšenců.

Fotogalerie

img V neděli 21. ledna 2018 uspořádal zapsaný spolek Radost pro všechny tradiční karneval. V tělocvičně kájovské školy Letos se sešlo úctyhodných 102 masek. Každou z nich doprovázeli 2 - 4 dospělí, takže tělocvična doslova „praskala ve švech“.

Fotogalerie

img 1. 1. 2018 pořádal spolek Radost pro všechny Novoroční pochod do Boletic. Na procházku se s námi vydalo přes 80 obvatel z Kájova a okolí. U kostela všechny čekalo malé občerstvení v podob punče a perníčků. Překvapením letošního ročníku byl sulc, který s velkým úspěchem.

Fotogalerie