Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Povodňový plán obce Kájov

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivněni odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále způsob zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů povodňové aktivity.

Povodňovými plány se při své činnosti řídí povodňové orgány, které zabezpečují řízení ochrany před povodněmi. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizace a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňový plán obce Kájov je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Kájově a v digitální formě je zveřejněný na adrese jihocesky.dppcr.cz/web_545554 externí odkaz.

Stanoviště povodňové komise obce Kájov je Obecní úřad Kájov, Kájovská 100, 382 21 Kájov. Předsedou povodňové komise je starosta obce Kájov – Šíp Bohumil, tel: 602 721 746. Dalšími členy komise a kontakty na ně jsou:
Čulík Jan tel: 602 163 884
Fišer Václav tel: 607 686 116
Müller Vladimír tel: 728 169 632
Vejvoda Daniel tel: 602 462 163