Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Úřední deska - vyvěšeno

Informace na úřední desce jsou uloženy v souborech v různých formátech (o zvoleném formátu ne vždy obecní úřad rozhoduje). Pro všechny použité formáty vystavených dokumentů je volně ke stažení odpovídající software.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
VyvěšenoNázevformát
20. 12. 2017 Usnesení 5/2017 81-110 ze zasedání Zastupitelstva obce Kájov konaného dne 19. 12. 2017 img

Usnesení ze zasedání rady obce
VyvěšenoNázevformát
18. 1. 2018 Usnesení Obecní rady Kájov č. 1/2018 ze dne 11. 1. 2018 dokument

Oznámení, vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno Názevformát
22. 1. 2018 Sdělení - seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí pdf
22. 1. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Kladné pdf
22. 1. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Kladné TS ROYAS pdf
13. 1. 2018 Výsledky hlasování - prezidetské volby 12 - 13. 1. 2018 pdf
10. 1. 2018 Oznámení o stažení pozemků z veřejné nabídky pdf
22. 12. 2017 Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky pdf
1. 12. 2017 Jmenování zapisovatele pro volbu prezidenta republiky pdf
28. 11. 2017 Informace starosty obce o počtu a sídle volebních okrsků pdf
8. 8. 2013 Provozní doba knihovny (v budově obecního úřadu ve 2. patře)    úterý: 16:00 - 19:00 a pátek: 16:00 - 19:00. knihovna

Smlouvy o poskytnutí dotace
(zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech obcí, § 10 d)
VyvěšenoNázevformát
26. 4. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu a zajištění provozu areálu sportovního areálu TJ Sokol Kájov pdf
30. 12. 2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pdf
10. 8. 2016 Smlouva o poskytnutí dotace OZ 52 - 20160810082553188 pdf
10. 8. 2016 Smlouva o poskytnutí dotace OZ 53 - 20160810082503115 pdf