Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Úřední deska - vyvěšeno

Informace na úřední desce jsou uloženy v souborech v různých formátech (o zvoleném formátu ne vždy obecní úřad rozhoduje). Pro všechny použité formáty vystavených dokumentů je volně ke stažení odpovídající software.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
VyvěšenoNázevformát
22. 6. 2017 Usnesení 3/2017 14-39 ze zasedání Zastupitelstva obce Kájov konaného dne 20. 6. 2017 img

Usnesení ze zasedání rady obce
VyvěšenoNázevformát
1. 9. 2017 Usnesení Obecní rady Kájov č. 8/2017 ze dne 23. 8. 2017 dokument

Oznámení, vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno Názevformát
12. 9. 2017 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Kladenské Rovné, Kladné a Křenov u Kájova pdf
12. 9. 2017 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje pdf
11. 9. 2017 Vyhláška o zveřejnění návrhu Změny č. 9 ÚPO
Všechny indormace najdete na stránce Územní plány
pdf
11. 9. 2017 Jmenování zapisovatele pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pdf
7. 9. 2017 Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Bohemia Grand Fondo pdf
6. 9. 2017 Oznámení o ukončeni aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek pdf
5. 9. 2017 Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pdf
1. 9. 2017 Obec Kájov oznamuje svůj záměr pronajmout obecní pozemek par. č. 1435/1 v k.ú. Křenov u Kájova o výměře 260 m2. doc
1. 9. 2017 Obec Kájov oznamuje záměr prodeje obecního pozemku par. č. 2074/1 v k.ú. Kladné, o výměře cca 242 m2. doc
1. 9. 2017 Obec Kájov oznamuje záměr prodeje obecního pozemku par. č. st. 227 v k.ú. Kladné, o výměře 22 m2. doc
1. 9. 2017 Obec Kájov oznamuje svůj záměr prodat obecní pozemek par. č. 606/2 v k.ú. Novosedly u Kájova, o výměře 205 m2. doc
1. 9. 2017 Obec Kájov oznamuje záměr prodeje obecního pozemku par. č. 1606/7 v k.ú. Novosedly u Kájova. doc
31. 8. 2017 Nabídka pozemků ve správě Státního pozemkové úřadu k náhradním restitucím pdf
28. 8. 2017 Strosta obce Kájov oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa samostatný referent pro správní agendu Obecního úřadu Kájov. pdf
21. 4. 2017 Nabídka psů pdf
8. 8. 2013 Provozní doba knihovny (v budově obecního úřadu ve 2. patře)    úterý: 16:00 - 19:00 a pátek: 16:00 - 19:00. knihovna

Smlouvy o poskytnutí dotace
(zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech obcí, § 10 d)
VyvěšenoNázevformát
26. 4. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu a zajištění provozu areálu sportovního areálu TJ Sokol Kájov pdf
30. 12. 2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pdf
10. 8. 2016 Smlouva o poskytnutí dotace OZ 52 - 20160810082553188 pdf
10. 8. 2016 Smlouva o poskytnutí dotace OZ 53 - 20160810082503115 pdf