Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Územní plán obce Kájov

Hlavním cílem územního plánu je vytvořit v obci Kájov a jeho správním území podmínky pro zdravý a spokojený život obyvatel. Schválený územní plán se stane právním podkladem pro řízení výstavby v obci a jejím správním území.

Předmětem územního plánu je zejména podchycení současného urbanistického stavu obce s limitujícími faktory a na jejich základě navrhnout zásady budoucího uspořádání v území. Neopomenutelnou součástí územně plánovací dokumentace je návrh koncepce dopravy, technické infrastruktury a opatření vedoucí ke zlepšení kvality životního prostředí. Současně je nutné stanovit zastavitelné území obce se závaznými regulativy pro funkční plochy a veřejně prospěšné stavby.


Kájov ÚPO
img

img Tato část obsahuje 11 souborů

Kájov - změna č.1

img Tato část obsahuje 40 souborů

Kájov - změna č.2

img Tato část obsahuje 4 soubory

Kájov - změna č.3

img Tato část obsahuje 14 souborů

Kájov - návrh změny č.4

img Tato část obsahuje 1 soubor zip (7 souborů pdf)

Kájov - změna č.5

img Tato část obsahuje 6 souborů (aktualizováno 26. 7. 2017)

Kájov - změna č.6

img Tato část obsahuje 10 souborů

Kájov - návrh změny č. 7

img Tato část obsahuje 1 soubor zip (5 souborů pdf) (aktualizováno 21. 12. 2017)

Kájov - zadání změny č. 8

img Tato část obsahuje 1 soubor pdf (aktualizováno 19. 4. 2017)

Kájov - návrh změny č. 9

img Tato část obsahuje 1 soubor zip (6 souborů pdf) (aktualizováno 11. 9. 2017)

Koncept územní studie US Křenov

img Tato část obsahuje 1 soubor .zip /5 souborů .pdf  (aktualizováno 25. 5. 2017)