Obsah

Ptáte se


StromJak postupovat při kácení dřevin (informace pro žadatele)

Dřeviny jsou nedílnou součástí přírody ve volné krajině a na venkově vůbec, ale i životního prostředí ve městech. Stromy a keře plní mnoho významných funkcí a naší povinností je dbát na jejich ochranu. Přesto někdy nastane situace, kdy je nezbytné určitou dřevinu pokácet (byť by se mělo jednat až o krajní řešení).
Pokud má někdo ke kácení dřeviny skutečně závažný důvod (a problém není možné řešit např. prořezávkou větví či odříznutím kořene rostoucího do základů budovy apod.), měl by se nejdříve zabývat otázkou, zda předmětná dřevina roste na lesním nebo nelesním pozemku. V případě lesního pozemku se postupuje podle zákona o lesích a je tedy vhodné se obrátit na lesního správce či majitele lesa. Jestliže se jedná o dřeviny rostoucí mimo les (rozhodující je zde stav uvedený v katastru nemovitostí), vztahuje se na ně zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Podle § 7 tohoto zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, přičemž péče o ně, zejména jejich ošetřování a údržba je povinností vlastníků.

Ke kácení dřevin je podle § 8 odst. 1 zákona nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, které lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgánem ochrany přírody je v takovém případě příslušný obecní úřad (§ 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona).

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les může podat vlastník pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou, popř. nájemce nebo i jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka. Žádost se podává u příslušného obecního úřadu. To, kdo stromy v případě kladného rozhodnutí pokácí (zda je pokácí žadatel sám nebo si zjedná firmu apod.), není starostí úřadu, ale vlastníka. Také dřevo patří vlastníku a správnímu orgánu tedy nepřísluší se zabývat tím, jak se dřevem bude naloženo.

Kompletní informace "Jak postupovat při kácení dřevin" si mužete přečíst v dokumentu odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví - klikněte ZDE

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les si můžete stáhnout a vytisknout - klikněte ZDE

 

Třídění odpadu v obci

Sběr papíru

PapírDo modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Nevhazujte:PlastyKarton
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Do žlutých nádob pro sběr plastů, které jsou označeny oranžovou samolepkou nápojové kartony, můžete vhazovat též vypláchnuté obaly od mléka a džusů.

Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit: láSklohve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Na naší úřední desce najdete tři vyhlášky vztahující se také  k odpadům.
Naše obec má smlouvu o svozu odpadu se Službami města Český Krumlov. Co se týká využití separovaného odpadu, obec Kájov je členem Regionálního svazku obcí Vltava se sídlem ve Větřní, který zajišťuje spolupráci členských obcí, svozových firem s firmou EKO-KOM.

Důležité pro nás občany je vědět, že třídit odpad se vyplatí nejen ekologicky, ale i ekonomicky, protože vytřídění do sběrných kontejnerů ubere na objemu domovnímu směsnému odpadu - v popelnicích je ho o to méně, a tím pádem jsou menší náklady na jeho odvoz i uložení na skládce. Výše paušálního poplatku, který musíme každý dle zákona ročně zaplatit za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, se právě od těchto nákladů odvíjí.

Vytříděný odpad (papír, sklo, plasty) se totiž nemusí ukládat na skládce, nevznikají náklady na jeho likvidaci, naopak po dotřídění na dotřiďovacích linkách vytříděný odpad jako druhotná surovina přináší zisky, neboť se dále zpracovává. Ze zisků se hradí částečně provoz dotřiďovací linky a velkou měrou odvoz sebraného roztříděného odpadu z obcí k dotřiďovací lince.

Z toho vyplývá, že je moudřejší a finančně prozíravější naplnit sběrné kontejnery spíše vytříděným odpadem (s ním má obec minimální náklady), než zaplnit popelnice neroztříděným směsným odpadem (s ním má obec, potažmo obecní poplatník, obrovské náklady).


Oznámení obecního úřadu – třídění odpadu

V obci budou dvě stanoviště sběrných nádob na oleje: jedno u prodejny PLUS JIP („u Rojíčka“), druhé u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u ZŠ Kájov. PDF

Dále bude možnost odložení baterií k recyklaci na těchto místech: v ZŠ a MŠ Kájov, na OÚ Kájov, v obchodě Jednoty, v obchodě JIP PLUS, na poště v Kájově a v prodejně hospodářských potřeb Royas u nádraží. PDF

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

SMS informace

GoSMS

Datum a čas

Dnes je pátek, 23. 8. 2019, 16:32:03