Menu
Obec Kájov
obecKájov

Aktuality

Kontejnéry na trávu 1

Kontejnéry na trávu

Datum: 25. 9. 2023

Opakovaně dochází k tomu, že do kontejnérů určených pouze na trávu jsou ukládány větve, kořeny s hlínou, zemina, suť a další, co do bioodpadu nepatří. Zemědělec, který odpad zpracovává, jej odmítá odvážet. Obec pak musí zajistit jiný způsob likvidace, což má za následek další výdaje obce. Kvůli ...

Příspěvky do nového čísla Časopísku 1

Příspěvky do nového čísla Časopísku

Datum: 15. 9. 2023

Pokud máte nějaký materiál (pozvánku na akci, záznam z konané akce apod.), který byste chtěli zveřejnit v Časopísku, kontaktujte redakci mailem na casopisek.kajov@seznam.cz do 27. září.

#

Kontejnér u hřbitova

Datum: 11. 9. 2023

Prosíme návštěvníky hřbitova, aby již za hřbitovní zeď neodkládali odpad. U východu ze hřbitova (v ulici U Kostela) je umístěný kontejnér, který je určený pro tento odpad.

Oprava ulice Potoční

Oprava ulice Potoční

Datum: 28. 8. 2023

Vážení občané Kájova,
od 30. srpna bude probíhat rekonstrukce ulice Potoční. Z toho důvodu nebude ulice průjezdná a dispozici pro Vás bude parkoviště u školy. Pro obyvatele ul. Potoční nebude možný svoz komunálního odpadu, a pro ně budou umístěny kontejnéry u panelového domu č.p. 25 a ...

Našla se Zebřička pestrá 1

Našla se Zebřička pestrá

Datum: 14. 8. 2023

Ve Starých Dobrkovicích se našla Zebřička pestrá. Pokud ji někdo postrádá, volejte na Obecní úřad v Kájově 380 731 237.

Turistická známka 1

Turistická známka

Datum: 4. 7. 2023

Poutní místo Kájov obdrželo turistickou známku a nálepku.

Sdělení přednosty újezdního úřadu 2

Sdělení přednosty újezdního úřadu

Datum: 21. 6. 2023

Informace o vstupu a vjezdu do VÚj Boletice...

Omezení dopravy na železniční trati

Datum: 1. 6. 2023

Od 1. 6. do 3. 9. 2023 dojde k omezení na železniční trati č. 194 České Budějovice-Černý Kříž a na trati č. 197 v úseku Volary-Nové Údolí. Více informací v přiloženém letáku

#

Informace o spuštění provozu Jihočeských letních linek

Datum: 24. 5. 2023

Od 27. 5. do 1. 10. 2023 bude spuštěn provoz Jihočeských letních linek. Více informací v přiloženém letáku.

Bankomat v obci 1

Bankomat v obci

Datum: 16. 5. 2023

Od 16. 5. 2023 je v obci Kájov k dispozici výběrový bankomat od MONETA Money Bank. Najdete ho na adrese Kájovská čp. 100 v místě bývalé pošty.

MUDr.

Změna ordinačních hodin praktického lékaře pro děti a dorost v Kájově

Datum: 5. 5. 2023

MUDr. Radka Kynická rozšířila ordinační hodiny v ordinaci v Kájově...

Informace z knihovny 1

Informace z knihovny

Datum: 21. 4. 2023

Milí čtenáři, počínaje středou 26. dubna máte možnost půjčit si v naší knihovně také audioknihy (CD) a stolní hry. Někteří z vás se na to ptali. Máte též nový výměnný soubor knih z Českého Krumlově. Těším se na vás. Libuše Semecká

pouť

Kájovská pouť - informace pro prodejce

Datum: 19. 4. 2023

Zájemci o stánkový prodej již mohou zasílat přihlášky. Více informací....

čápi

Přiletěli čápi

Datum: 5. 4. 2023

Přiletěli k nám čápi a můžete je sledovat živě v naší fotogalerii...

žst. Kájov

Budoucí podoba čekárny vlakového nádraží v Kájově

Datum: 29. 3. 2023

Níže můžete nahlédnout do návrhu projektu rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Kájov.

Našly se brýle 1

Našly se brýle

Datum: 16. 3. 2023

Ve čtvrtek 16. 3. někdo zapomněl na poště brýle. K vyzvednutí jsou na Obecním úřadě v Kájově.

#

Změna výpůjční doby knihovny

Datum: 2. 3. 2023

Vážení čtenáři,
znovu otevřená Obecní knihovna Kájov v prostorách v areálu MŠ mění od 8. 3. 2023 výpůjční dobu. Středa: 10.00 - 12.00 a 15:00 - 19.00.
Libuše Semecká, knihovnice

ZITA Kájov

Změna otevírací doby ve sběrném dvoře v Kájově od 1. 3. 2023

Datum: 1. 3. 2023

Sběrný dvůr Zita Kájov rozšiřuje otevírací dobu, a to v sobotu od 7 do 12 hodin.

Nález klíčů

Nález klíčů

Datum: 24. 2. 2023

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 večer na autobusové zastávce v Kájově se našly klíče. Více informací na telefonním čísle 380 731 237

#

Dostávejte zprávy z naší obce prostřednictvím SMS nebo emailu

Datum: 30. 11. 2022

Vážení občané, naše obec vám nabízí možnost bezplatné služby Smart Info na odesílání důležitých informací a zpráv z obce přímo do vašich mobilů pomocí SMS nebo na váš email.

Posílení autobusové dopravy do Křenova a z Křenova 1

Posílení autobusové dopravy do Křenova a z Křenova

Datum: 16. 11. 2022

Od 11.12.2022 se mění jízdní řády autobusové dopravy. Na žádost občanů Křenova, byla do autobusové linky 330515 Český Krumlov-Chvalšiny-Nová Ves přidána zastávka a díky tomu bude autobus zajíždět i do Kájova. Níže je přiložen nový jízdní řád této linky, který platí od 11.12.2022

Pojízdná prodejna masa

Pojízdná prodejna masa

Datum: 24. 10. 2022

Každou středu do naší obce dojížděla pojízdná prodejna masa, bohužel vás musíme informovat, že z personálních důvodů není možno zajistit provoz této prodejny a od 26.10. nebude zatím do Kájova přijíždět.

Stomatologická ordinace v Kájově 1

Stomatologická ordinace v Kájově

Datum: 21. 6. 2022

Od 21. 6. 2022 je otevřena stomatologická ordinace v Kájově na adrese Boletická 115 (spodní areál MŠ). Objednávat se můžete na telefonním čísle 601 584 744.

Nabídka volného pracovního místa

Datum: 13. 6. 2022

Obec Kájov přijme pracovníka zimní údržby a údržby veřejné zeleně. Více informací naleznete v přiloženém inzerátu.

obr.

Pomoc úřadu práce při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Datum: 14. 3. 2022

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte úřad práce ČR o pomoc.

Chci datovku

Chystané změny v oblasti datových schránek

Datum: 10. 11. 2022

Dle nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka, a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

Chráněné bydlení Kaplice 1

Chráněné bydlení Kaplice

Datum: 2. 11. 2022

je nově vznikající sociální služba, která bude od začátku roku 2023 poskytovat celoroční pobytové služby dospělým osobám od 18 let se zdravotním postižením, tj. mentálním a kombinovaným postižením, které mohou a chtějí s potřebnou mírou podpory žít samostatně.

kovy

Kontejnery na kovy

Datum: 24. 10. 2022

Hurá, konečně máme kontejner na kovy. V obci jsou rozmístěné tři šedé kontejnery na kovy, a to na parkovišti u obecního úřadu, v ul. Okružní a u Konibaru.
Na obecním úřadě je možné si zakoupit sadu tašek na tříděný odpad, malou sadu za 45 Kč, velkou sadu za 48 Kč a k tomu i tašku na kovy za 18 Kč.

pitná voda

Informace pro odběratele pitné vody

Datum: 6. 10. 2022

Vážení odběratelé pitné vody,
jelikož je potřeba nejpozději do 1. ledna 2024 uvést smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod do souladu se zákonem č. 275/2013 Sb., o vodovodech a kanalizacích (zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou...

Informace k dani z nemovitých věcí

Datum: 7. 1. 2022

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 pro obec Kájov

tenis

Kurty na fotbalovém hřišti v provozu

Datum: 13. 5. 2021

Od 13. 5. 2021 jsou kurty na fotbalovém hřišti opět v provozu. Pro rezervaci můžete kontaktovat pana Cibulku na telefonním čísle: 602 204 682.

desatero

DESATERO ZÁSAD

Datum: 23. 3. 2021

Desatero praktických doporučení, jak se vyhnout Covidu.

mozaika

Ocenění Mozaiky v soutěžích – červenec a září 2022

Datum: 7. 9. 2022

Redakční rada časopisu se letos zúčastnila 2 celostátních soutěží a v obou zabodovala! Je to velké ocenění naší práce, ale i závazek do budoucna. Děkujeme všem autorům za kvalitní příspěvky a gratulujeme!

Nejdůležitější informace k pomoci občanům Ukrajiny - Найважливіша інформація для допомоги громадянам України

Datum: 9. 3. 2022

Diecézní charita České Budějovice je zapojena do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny na jihu Čech. Více informací pak nejdete na www.dchcb.cz/spolecne-pro-ukrajinu/ a v přiložených letácích.

Jak správně vytápět

Datum: 10. 2. 2022

Ministerstvo životního prostředí zakázalo zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, od 1. 9. 2022 používat k lokálnímu vytápění kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.

#

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Datum: 6. 12. 2021

Společnost EG.D upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a povinnosti, které z něj plynou a žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Více v přiloženém letáku.

#

Posílení autobusových spojů

Datum: 29. 11. 2021

Na základě žádosti obce Kájov společnost JIKORD s.r.o. posílila autobusové spoje. Od 12. 12. 2021 bude ve dnech školního vyučování v čase 7:22 přidán spoj z Českého Krumlova do Kájova, který následně v 7:30 pojede z Kájova a obslouží zastávky Chvalšinská a Špičák.

Pošta přestěhována!!! 1

Pošta přestěhována!!!

Datum: 9. 12. 2020

Kdo jste ještě nezaznamenal, poštu najdete od 23. 11. 2020 na nové adrese Kájov, Boletická 115, v bývalé prodejně potravin FLOP, stejně jako obecní úřad.

Zvěřina 1

Zvěřina

Datum: 19. 5. 2020

Myslivecký spolek Kájov nabízí zvěřinu k prodeji. Více informací v letáku.

platba

Oznámení občanům

Datum: 13. 12. 2019

Od 13. prosince 2019 lze na Obecním úřadě Kájov platit veškeré platby platební kartou.

Bezpečnostní desatero 1

Bezpečnostní desatero

Datum: 2. 9. 2019

Doporučení Hasičského záchranného sboru ČR.

Možnosti testování v Českém Krumlově

Datum: 5. 11. 2021

Potřebujete se otestovat? V Českém Krumlově jsou tato testovací místa: odběrové místo Chvalšinská, odběrové místo Nemocnice Český Krumlov a odběrové místo Synlab – pouze PCR testy pro samoplátce. Více informací naleznete na https://www.ckrumlov.info/cz/covid-testovani-cesky-krumlov/

Pracovní nabídka 1

Pracovní nabídka

Datum: 3. 11. 2021

Domov důchodců Horní Planá hledá pečovatelku a všeobecnou sestru. Zajímavé finanční ohodnocení, přátelský kolektiv, zaručenou výplatu každý měsíc a nehrozící uzavření provozu.

Svoz tříděného odpadu 1

Svoz tříděného odpadu

Datum: 21. 10. 2021

Obec Kájov chce informovat občany o posledním svozu tříděného odpadu. V kontejnerech určených na plast se nacházelo velké množství komunálního odpadu, stavební suti, zbytků potravin, zvířecích vnitřností, a co nejhorší i velké množství exkrementů. Materiál o tomto složení není možno zpracovat...

Oznamování plánovaných odstávek elektřiny

Datum: 18. 8. 2021

Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji a modernizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.

Informace pro ubytovatele, pronajímatele bytů... 1

Informace pro ubytovatele, pronajímatele bytů...

Datum: 24. 7. 2019

Zveřejňujeme doporučující metodiku od živnostenského odboru Městského úřadu Český Krumlov, která popisuje charakteristické znaky odlišující živnost ubytovací služby od nájmu.

Prodej palivového dřeva

Prodej palivového dřeva

Datum: 2. 7. 2019

Firma Jihozápadní dřevařská a.s. připravila prázdninovou akci na prodej palivového dřeva. Více informací v přiloženém plakátu.

#

Multifunkční hřiště u ZŠ Kájov je uzamčené

Datum: 3. 8. 2021

Takto teď vypadá multifunkční hřiště u ZŠ Kájov. TJ Sokol Kájov rozhodla, že vzhledem k nedodržování provozního řádu, bude MF hřiště od 3. 8. 2021 pro veřejnost uzavřeno. Zpřístupněné bude pouze po domluvě se správcem na telefonním čísle 602 462 163.

lékař

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost PŘESTĚHOVÁNA!!!

Datum: 20. 4. 2021

Ordinaci praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Radky Kynické můžete od 1. dubna 2021 navštívit v nově zrekonstruované budově (FLOP) na adrese Kájov, Boletická 115.

Obecní úřad Kájov je přestěhován

Datum: 30. 11. 2020

Od pondělí 30.11. funguje obecní úřad již na nové adrese Boletická 115 (bývalá prodejna Flop). Všechny telefonní linky kromě 380 726 126 jsou funkční a taktéž nás můžete opět kontaktovat na našich elektronických adresách. Úřední hodiny jsou stále omezeny na pondělí 8-11 a 12-14 hod a středu 12-17 hod. Ochrana úst je nadále podmínkou pro návštěvu úřadu. Děkujeme za pochopení.

Služby pro seniory

Služby pro seniory

Datum: 3. 7. 2020

Senioři s trvalým pobytem v Kájově a osadách mohou v případě potřeby využívat pečovatelskou službu, odlehčovací službu a tísňovou péči, kterou poskytuje obecně prospěšná společnost „Sociální služby SOVY“ z Českého Krumlova.

#

Aktuální informace do vašeho telefonu

Datum: 21. 3. 2020

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

Nové vlakové spojení České Budějovice - Kájov 1

Nové vlakové spojení České Budějovice - Kájov

Datum: 8. 1. 2020

Dle nového jízdního řádu platného od prosince 2019 zajíždí do Kájova vlak 8121 na trase Č. Budějovice (15:20) - Č. Krumlov (16:07) - Kájov (16:15), který dosud končil v Č. Krumlově. Dojíždějící z Č. Budějovic tak mohou využít tří přímých odpoledních spojů v cca hodinových intervalech s odjezdy z Č. Budějovic ve 14:26, v 15:20 a v 16:13.

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitosti (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin 1

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Datum: 15. 10. 2019

E-ON Distribuce upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a povinnosti, které z nich plynou. Jedná se o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Více informací naleznete v přiloženém letáku a zásadách pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.

Povinné čipování psů 1

Povinné čipování psů

Datum: 9. 9. 2019

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Informace pro drobné vlastníky lesa ke kůrovcové kalamitě

Datum: 1. 4. 2019

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojembezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republika je spuštěn nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. Portál NEKRMBROUKA.CZ obsahuje stručné informace o rozvoji a dopadech kůrovcové kalamity a konkrétní návody, jak postupovat v ochraně lesa proti kůrovcům, v zimním a letním období.

Aktuality

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14
1
15
1
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14
1
15
1
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pondělí 2. 10. 2023
skoro jasno 24 °C 11 °C
úterý 3. 10. slabý déšť 24/12 °C
středa 4. 10. déšť 17/9 °C
čtvrtek 5. 10. jasno 16/7 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by Vás zajímat