Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Aktuality

img

Oznámení občanům

img Obecní zastupitelstvo bude zasedat dne 25. 5. 2016 od 18 hodin v kanceláři starosty na obecním úřadě. Hlavním bodem k projednání budou četné návrhy smluv věcných břemen na pozemcích obce. Pak jen bod Různé. Občané jsou srdečně zváni, jednání je veřejné. Další termín jednání zastupitelstva bude ve čtvrtek 23. 06. 2016 jako obvykle v Konibaru, program bude včas vyvěšen.

(Program zasedání - klikněte na obr. vpravo)

Bohumil Šíp, starosta


img

Dětský den na Olšině

Obec Kájov dostala od Vojenských lesů ČR, s. p., divize Horní Planá, Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice a Střediska obsluhy výcvikových zařízení Boletice pozvánku na Dětský den, který každoročně pořádají na Olšině. letos se koná ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 8. 30 do cca 13.30 hod v areálu rekreačního zařízení Olšina.

Plánek stanovišť a program si můžete prohlédnout zde pdf.

Libuše Semecká


img

Večerní kavárna (10.)

img Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na besedu. Hostem květnové Večerní kavárny bude pan Marián Rojíček, který nám bude vyprávět o zajímavých místech Jižní Ameriky. Začínáme v pátek dne 27. 5. 2016 od 18.30 v cukrárně ROYAS.

Těšíme se na Vás.

Těšíme se na Vás. Petr Janíček


img

Pohádkový les

img Obec Kájov, Ženy pro Kájov a TJ Sokol Kájov zvou na Pohádkový les - oslavu svátku Dětského dne, která se koná v sobotu 4. 6. 2016. Start je ve 14.00 až 15.30 U Urbánků, pohádkové startovné 30 Kč. Čekají na vás perníková chaloupka i pohádkové bytosti s plněním různých úkolů. Nakonec se na hřišti můžete zapojit do zábavných soutěží. Nebude chybět malování na obličej, skákací hrad, balíčky dobrot a opékání špekáčků. Po celou dobu zde bude pro děti i dospělé hrát DJ RockRádia. A na závěr - možná přijde i kouzelník :-)

Za pořadatele Miloslava Vejvodová


img

Noc kostelů

img Milí obyvatelé Kájova a okolních osad, všechny vás touto cestou srdečně zveme v pátek 10. června 2016 do kájovského pozdně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který bude pro všechny otevřený od 18.00 do 22.00 hodin. Připojily jsme se totiž letos poprvé k mezinárodní akci „NOC KOSTELŮ“, která se v České republice koná od roku 2009. Návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů tak mohou poznávat duchovní a umělecké skvosty.

Náš kostel, který je jistě velkým klenotem Kájova, zde stojí jako tichý svědek dějin tohoto místa i celého našeho národa – přestál vlády mnoha panovníků, doby válek, ale taky rozkvětu země v míru, vyslechl starosti i radosti velkých i malých, urozených, studovaných i zcela prostých lidí, všech, kteří sem po staletí putovali. Zůstal tu jako dědictví po předchozích generacích a stále k nám promlouvá. Srdečně vás zveme, abyste i vy tento kostel lépe poznali a zakusili něco z bohatství jeho atmosféry.

Milosrdné sestry Svatého Kříže


img

Soutěž o nejkrásněji rozkvetlé okno

Stejně jako v loňském roce, i letos vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno na území obce Kájov. Pravidla soutěže jsou stejná: Vítězné rozkvetlé okno vybere komise složená ze zástupců všech spolků a stran, které jsou v obci činné. Hodnocení proběhne v polovině srpna, v dalším čísle Časopísku pak naleznete vyhodnocení soutěže a jména oceněných pěstitelek či pěstitelů, na které čeká malý dárek.

Za kulturní komisi Lenka Augustinová, Miloslava Vejvodová


img

SMS zprávy z obce

Obec Kájov zavádí službu informování občanů pomocí sms. Kdo bude chtít dostávat zprávy z obce tímto způsobem, zaregistruje se na internetu na webových stránkách obce (viz logo GoSMS na úvodní stránce kajov.eu).

Pokud nemáte přístup k internetu (je zapotřebí jen pro počáteční registraci), můžeme vám s tím pomoci na obecním úřadě nebo v obecní knihovně. Po určitém naplnění databáze vašimi telefonními čísly službu zprovozníme a budete dostávat na svůj mobil (event. e-mail) informace z obecního úřadu.

(ls)

Již proběhlo ...

img

Kájovská traktoriáda

V sobotu 7. 5. 2016 se uskutečnil 2. ročník Kájovské traktoriády. Organizátoři závodu Dobrovolní hasiči Kájov a spolek Radost pro všechny, z. s. letos připravili náročnější trať pro závodníky a bohatší doprovodný program pro děti. Na start se postavilo 29 soutěžících se svými stroji tovární i domácí výroby, kteří museli prokázat své řidičské dovednosti na asfaltu i v terénu. Obrázky ve Fotogalerii.

Petr Janíček, člen organizačního výboru


Události staršího data najdete v naší Fotokronice.