Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Aktuality

img

Druhý pochod kolem Kájova

img Zapsaný spolek Radost pro všechny vás zve v sobotu 25. 6. 2016 na druhý pochod kolem Kájova.

Tentokrát se vydáme ke kapli sv. Wolfganga do Kladenského Rovného. Bližší info viz plakátek.

Petra Michálková, Radost pro všechny, z. s.


img

Návštěvní řád kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Obecní rada schválila na svém jednání 17. 5. 2016 usn. č. 38 návštěvní řád kostela sv. Mikuláše v Boleticích zatím takto:

  • v měsíci červnu 2016 bude kostel přístupný veřejnosti o víkendech 18. – 19. 6 a 25. - 26. 6. 2016 v čase od 10 do 16 hodin
  • v době letních prázdnin 2016 bude kostel možno navštívit každou středu, sobotu a neděli v čase od 10 do 16 hodin

Bohumil Šíp, starosta


img

Fotografie z letošních dvou vítání

jsou připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě, pokud si je nemůžete vyzvednout osobně, volejte 380 731 237 nebo 380 726 136, pošleme Vám je poštou. Omlouváme se za zpoždění.

Libuše Semecká


img

Upozornění na regulaci odběru pitné vody z obecního vodovodu

Obec Kájov jako vlastník a provozovatel obecního vodovodu vydává regulační opatření pro odběr pitné vody. Zakazuje se zalévání zahrad a napouštění bazénů z vodovodního řadu spravovaného obcí. Regulační opatření platí až do odvolání. Je možné po dohodě s pracovníkem OÚ Janem Zbořilem (mob.tel. 606 925 665) domluvit způsob a dobu naplnění bazénu (dovoz cisternou, nebo hodinu vhodnou k napuštění). Nerespektování tohoto opatření může přinést snížení tlaku ve vodovodním řadu nebo výpadek v zásobování.

Z usnesení Rady obce Kájov VIII/2016/85 ze dne 8. 6. 2016


img

Přijďte si na úřad i pro knihu

Nedávno vyšly (vlastním nákladem) knihy autorům, kteří mají vztah k naší obci, a proto dáváme vědět všem občanům:

Brožovaná kniha A4 s názvem „583 portrétů zmařené Šumavy“ spisovatele Romana Podholy popisuje historickou krajinu okolo nás, 280 stran, mnoho dobových fotografií s kratšími texty, cena 300 Kč.

imgKniha s tvrdšími listy pro čtení a prohlížení obrázků s nejmenšími dětmi „Zvířátková říkadla pro zvědavá kukadla“ - ilustrace Veronika Tyrychtrová, výtvarnice a fotografka (Kájov, vítání dětí) 200 Kč.

„Setkávání s Irenou Kačírkovou“ - knihu memoárů napsala Kristina Novotná, hereččina dcera, scénografka, působí jako pedagog na SUPŠ sv. Anežky, a je občankou Kájova, 250 Kč.

Dále je možné zakoupit pamětní knihu „750 let Kájova“ z roku 2013, která v sobě mj. již obsahuje i boletická historická témata, kolektiv autorů, 399 Kč.


img

Soutěž o nejkrásněji rozkvetlé okno

Stejně jako v loňském roce, i letos vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno na území obce Kájov. Pravidla soutěže jsou stejná: Vítězné rozkvetlé okno vybere komise složená ze zástupců všech spolků a stran, které jsou v obci činné. Hodnocení proběhne v polovině srpna, v dalším čísle Časopísku pak naleznete vyhodnocení soutěže a jména oceněných pěstitelek či pěstitelů, na které čeká malý dárek.

Za kulturní komisi Lenka Augustinová, Miloslava Vejvodová


img

SMS zprávy z obce

Obec Kájov zavádí službu informování občanů pomocí sms. Kdo bude chtít dostávat zprávy z obce tímto způsobem, zaregistruje se na internetu na webových stránkách obce (viz logo GoSMS na úvodní stránce kajov.eu).

Pokud nemáte přístup k internetu (je zapotřebí jen pro počáteční registraci), můžeme vám s tím pomoci na obecním úřadě nebo v obecní knihovně. Po určitém naplnění databáze vašimi telefonními čísly službu zprovozníme a budete dostávat na svůj mobil (event. e-mail) informace z obecního úřadu.

(ls)

Již proběhlo ...

img

Dětský den v Kájově

V sobotu 4. 6. 2016 u příležitosti Dne dětí uspořádaly Ženy pro Kájov a TJ Sokol Kájov za finanční podpory obce Kájov den plný pohádkových bytostí. Počasí všem 186 dětským účastníkům přálo, a tak se v pohádkovém lese mohly potkat s mnoha pohádkovými bytostmi, klaunem a kouzelníkem a po splnění všech úkolů je čekala na hřišti malá odměna s pečením špekáčků. Obrázky ve Fotogalerii.

Za pořadatele Miloslava Vejvodová, Ženy pro Kájov


Události staršího data najdete v naší Fotokronice.